Sverigedemokraterna i Göteborg

Publicerad på GP 2016-11-01 http://www.gp.se/nyheter/debatt/tryggare-g%C3%B6teborg-kr%C3%A4ver-fler-poliser-1.3921024

Med anledning av flera tragiska dödskjutningar i Göteborg och våra satsningar på mer resurser till polisen skriver vi idag på GP

Tryggare Göteborg kräver fler poliser

Vanliga medborgares rätt att slippa utsättas för eller oroa sig för brottslighet ska tas på största allvar. Inte minst efter de senaste dödsskjutningarna i Tynnered. Vi satsar därför stort på fler och bättre betalda poliser, skriver bland andra Kent Ekeroth (SD).

Listan på problem i samhället som akut behöver åtgärdas är lång, men mycket högt upp på den listan står ett fungerande rättssamhälle, alltså vanliga medborgares rätt att slippa utsättas för eller oroa sig för brottslighet.

Inte minst i Göteborg är detta ett alltför aktuellt ämne, där polisen saknar resurser att bekämpa exempelvis den droghandel som sker mer eller mindre öppet. Detta, i sin tur, innebär stora inkomster för kriminella gäng som upprätthåller sin egen ”ordning” i form av beskyddarverksamhet, våldsbrottslighet och inbördes väpnade konflikter, där till och med små barn har fått sätta livet till.

Värst drabbade är de som bor i något av Göteborgs sex (av polisen utpekade) så kallade ”särskilt utsatta områden”. Sedan den 22 augusti i år har fem personer mördats i Göteborg. Fyra har skjutits ihjäl – och tre av dem bara under de två senaste dagarna.

Förutom det sociala priset som vanliga, hederliga människor tvingas betala för detta drar samhället ett tungt lass rent ekonomiskt. Dessutom känner vi att samhällskontraktets allra viktigaste fundament, lag och ordning, är hotat när till exempel vittnen till brottslighet upplever att samhället inte kan skydda dem.

Skjuter till resurser

Vi i Sverigedemokraterna är inte ensamma om att anse att detta är oacceptabelt, men det är bara vi som lägger kraft bakom orden genom att tillföra de resurser som behövs i vårt budgetförslag, totalt 16 miljarder under budgetperioden. I detta ligger en långsiktig ökning av poliskåren med ytterligare 7 000 poliser. Denna ambition ska ses mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, men också det faktum att samhället behöver stärka kontrollen i hundratals områden över hela landet. Det gäller för övrigt inte bara storstäder och förorter, utan även glesbygd.

Fler poliser i Göteborg och andra städer kan vi endast få om vi gör yrket mer attraktivt. Enligt lonestatistik.se är medianlönen för en polis i Sverige i dag 25 tusen i månaden efter tio års erfarenhet. Det är en obegripligt låg nivå om man tar hänsyn till ansvar och arbetsmiljö, vilket åtminstone delvis förklarar att många poliser överväger att lämna sitt yrke. Konsekvenserna hotar att bli förödande.

Lönelyft för poliser

Därför budgeterar vi i Sverigedemokraterna 650 miljoner för löneökningar och bättre arbetsvillkor för poliser i yttre tjänst redan nästa år. Genom en upptrappning av denna satsning till två miljarder per år från 2019 lämnas utrymme för betydligt bättre villkor än idag vilket skulle motsvarar cirka 6 000 kronor mer i månaden i lön eller villkor för stora grupper av poliser. Detaljer bestäms naturligtvis av arbetsmarknadernas parter. Detta, anser vi, krävs för att underlätta rekryteringen till polisutbildningarna och göra det lättare att behålla kompetent personal. Här ska också understrykas att polisorganisationen är ett statligt ansvar och kan styras direkt av regering och riksdag utan kommuner eller landsting som mellanpart.

Sverigedemokraternas satsning, 16 miljarder på fyra år, är i sammanhanget absolut ingen fantasisumma. Notera, till exempel, att Migrationsverkets budget bara för 2016 ökade med ungefär 30 miljarder utifrån redan helt oacceptabla nivåer. Regeringen lägger också flera miljarder per år på otydliga klimatsatsningar och inköp av skog, medan samhällets viktigaste funktioner missköts.

Stort misslyckande av S

Vi anser också att det är regeringens ansvar att få till stånd en fungerande polisorganisation. Regeringens utnämning av den S-märkte Dan Eliasson till rikspolischef har inneburit ett stort misslyckande. Andelen uppklarade brott faller från redan låga nivåer och missnöjet inte minst inom polisorganisationen är massivt. Eliasson bör omedelbart kliva åt sidan och lämna plats åt en opolitisk tjänsteman med lång erfarenhet av polisarbete.

En negativ utveckling kan vändas till en positiv utveckling. Men då krävs ansvar, ledarskap och prioriteringar. I Göteborg ska man bygga bilar, inte bränna dem.

Kent Ekeroth (SD)
Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande Göteborg

Lars Hansson (SD)
kommunalråd, kommunstyrelsen Göteborg