Sverigedemokraterna i Göteborg

Publicerat i GT 02/09 2016  http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nyanlanda-ska-inte-prioriteras-over-unga/

Vi tänker försöka stoppa villavagnarna på Lilleby camping, skriver tre ledande SD-politiker i Göteborg.

Den extremt liberala invandringspolitik som Sverige fört under de senaste åren kulminerade förra året. Det blev så allvarligt att den nuvarande regeringen tog till panikåtgärder och stängde Sveriges gränser. De har nu även skärpt kraven på familjeåterförening. Åtgärder som vi i Sverigedemokraterna välkomnar, men som inte är tillräckliga och alldeles för sent påtänkta.

Trots att nu både Mark- och Miljööverdomstolen sagt sitt om de omdiskuterade studentbostäderna på Hisingen, samt att Migrationsverket planerar på att lägga dylika boenden för nyanlända på is driver Göteborgs styrande på likt Sisyfos.

 

Nu är det inte bara pråmliknande flytande temporära bostäder som gäller längs Göta älv som skall klara av att husera alla nyanlända. Nu vill de styrande även skapa en trailerpark på Lilleby camping. Trots att förslaget inte den bästa eller mest optimala lösningen, för att använda Jahja Zeqirajs (S) ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg egna ord.

Det är hög tid att kommunen överger tanken på temporära modulhus som lösningen för nyanlända. Oavsett om det är flytande pråmar, dyra modulhus i Askimsviken eller campingvagnar i Lilleby. Sverige och Göteborg behöver en flyktingpaus.

Jahja Zeqirajs högsta prioritet borde vara att med största kraft och beslutsamhet få fram permanenta billiga bostäder åt alla de göteborgare som i dag saknar någonstans att bo. Inte prioritera nyanlända över unga vuxna, studenter eller barnfamiljer.

SD Göteborg lämnade nyligen in ett yrkande till kommunstyrelsen i Göteborg, där vi ansöker om att Göteborg bör undantas från den nya bosättningslagen. Likt Malmö och Stockholm gjort.

 

Vi sitter inte heller med i fastighetsnämnden som i måndags (28/8) beslutade om att gå vidare med villavagnarna på Lilleby camping. Vi kommer ändå försöka stoppa detta genom ännu ett yrkande till nästa kommunstyrelsemöte. Ett yrkande om att avsluta processen med villavagnar i Lilleby omedelbart. Vi hoppas naturligtvis få stöd från de partier och kommunstyrelseledamöter som yttrat sig till media om att detta var ett dåligt beslut.

Det är även välkommet att Moderaterna nu tycks tagit sitt förnuft till fånga. Trots att de tidigare röstat för alla planerade boenden i kommunstyrelsen, har de nu intagit den position vi Sverigedemokrater haft. Moderaternas Hampus Magnusson uttalande om att han tycker att det är hög tid att kommunen överger tanken på modulhusen är högst välkommet.

Jörgen Fogelklou (SD)
,

Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Lars Hansson (SD),

Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Staffan Levinsson (SD),

Kommunfullmäktigeledamot Göteborg


treestooges