Pressmeddelande ang bränder mot asylboende | Sverigedemokraterna i Göteborg

Pressmeddelande ang bränder mot asylboende

I Göteborg ska vi bygga bilar, inte bränna dem.

Det är en devis vi Sverigedemokrater påtalat i flera år. Vår stad har tyvärr drabbats av otaliga bilbränder de senaste åren. Något vi påtalat och tagit kraftig avstånd från och fördömt. Oavsett vem förövaren varit, eller varför.

Nu har bilbränderna tyvärr överskuggats av något betydligt värre.  Vi har den senaste veckan kunnat läsa om ett antal bränder som drabbat aviserade flyktingboende, och nu senast tom i en flyktingförläggning i Munkedal.  Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog så tydliga.

Vi tar med bestämdhet avstånd från och fördömer alla hot, hot om våld samt alla slags av våldsyttringar och handlingar.
I synnerhet om de aktuella bränderna mot boende för asylsökande i Sverige varit anlagda.

Det är ett otyg och vansinnesdåd (och dessutom grovt kriminellt) som inte har i vårt land att göra.
Självklart skall hot mot asylsökandes hälsa och liv bemötas med handlingskraft.  Både från myndigheter och oss politiker. Det är inget som vi, andra politiker, eller samhället överhuvudtaget kan eller ska acceptera.  Det måste omgående få ett slut, så att människor som tillfälligt befinner sig i Sverige inte ska behöva frukta för sina liv här.

Vi är glada att ingen människa har kommit till skada och hoppas att polisen så fort som möjligt griper eventuella marodörer, och att dessa lagförs så fort det någonsin går.

Detta måste få ett snabbt slut innan någon tragiskt får sätta livet till.

Vi vill inte ha ökade spänningar i vårt samhälle där grupper återigen ställs mot varandra.
Mitt råd som politiker till de som håller på med detta ofog är följande: vi är trött på sådana som er, se till att sluta omgående!  Innan någon skadas, för er och alla andras skull.

Lars Hansson SD Göteborg
Kommunalråd och Kommunstyrelsen SD
Ledamot och Gruppledare SD

Jörgen Fogelklou
Ordförande SD Göteborg
Ledamot fullmäktige SD

Jimmy Ståhl
Riksdagsledamot SD
Ledamot fullmäktige SD

Staffan Levinsson
Ledamot fullmäktige SD

Björn Tidland
Ledamot Fullmäktige SD