Sverigedemokraterna i Göteborg

Till nästkommande kommunstyrelsemöte den 23/09 lägger vi idag tre stycken yrkanden.
(Ett antal yttrande kommer tillkomma)

  • att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom regeringens förslag att införa en lagstadgad skyldighet för kommuner att ha beredskap för mottagande av nyanlända.
  • Att avstyrka förslag
    A: 1 000 tkr till minne av romernas historia i Göteborg
    (och bevilja några av de andra motionerna, tex trafikrondell i Torslanda samt Utsmyckning i Burgårdsparken för samma summa)
  • 1)Endast svenska ska vara administrativt språk för intern service. Möjligen med tilläggskravet att personal även ska kunna kommunicera på engelska.
    2)All form av politisk diskriminering från såväl arbetsgivaren Göteborgs Stad som samtliga fackliga företrädare och fackförbund skall vara förbjuden.

Yrkanden i sin helhet kan läsas här