Yttrande KS | Sverigedemokraterna i Göteborg

Yttrande KS

SDs Yttrande ang Remiss från finansdepartementet – promemorian ”Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg – två modeller. Backaundantaget” i dagens kommunstyrelsmöte.

”Sverigedemokraterna tycker det är mycket positivt att staden erkänt att det blivit fel med trängselskatten på vissa ställen, och i synnerhet att de styrande visar på att den går att ta bort.

Sverigedemokraterna ansåg, och anser fortfarande att folkomröstningsresultatet i frågan skulle respekteras fullt ut. Det är vår och göteborgarnas mening att trängselskatten helt och hållet avvecklas å det snaraste.”

 

Fler yttrande, yrkande, motioner och interpellationer hittar du här