Ingen ny islamsk friskola | Sverigedemokraterna i Göteborg

Ingen ny islamsk friskola

I dagens kommunstyrelse kom följande beslutsärende upp.

Göteborgs Stads yttrande till Skolinspektionen gällande ansökningar för godkännande som huvudman för fristående förskoleklass/grundskola/fritidshem i Göteborgs kommun med start läsåret
De skolor det handlade om var följande (med stadsdelskontorets förslag på tillstyrka/avstyrker)
Vittraskolorna AB  (avstyrker)
Algebrautbildning föreningen (avstyrker)
Kunskapsskolan i Sverige AB (tillstyrker)
Föreningen Islamiska skolan (tillstyrker)
Kajan Friskola AB (avstyrker)
Sahan Utbildning, ideell förening (avstyrker)

 

Alliansens förslag var att tillstyrka alla ansökningar.
Och det rödgröna gick på Vänsterpartiets yrkande om att avstyrka alla.

Sverigedemokraterna lämnade in följande yttrande:”Sverigedemokraterna anser inte att skolan, i synnerhet inte grundskolan är en fungerande fri marknad. Överetableringen av friskolor i Göteborgsregionen är ett tydligt tecken på detta. Vi anser också att offentlighetsprincipen ska omfatta alla friskolor. Det finns många bra friskolor, och vi är inte emot att nya startar, däremot ska de friskolor som startar vara ett komplement till den kommunala skolverksamheten. De ska inte drivas enkom i vinstsyfte. Mot bakgrund av detta, och att ärendet inte kan bordläggas, finner vi inget alternativ vi kan ställa oss bakom. Vi lägger därför ner vår röst i kommunstyrelsen.”

Som sista röst i kommunstyrelsen hade Sverigedemokraterna återigen avgörandet i sin hand.