Sverigedemokraterna i Göteborg

Nu över 600 medlemmar!
Ännu en milstolpe har nu uppnåtts i Göteborg den gångna veckan.
SD Göteborg har nu passerat över 600 betalande medlemmar! Vi är inte speciellt överraskade, vi har sett en drastisk ökning av antalet aktiva, som besökt vårt kansli sedan valet i september 2014.
– Det beror nog på två saker, dels pga av våra ledamöter i kommunfullmäktige, det har inte gått ett enda möte utan att 3-4 ledamöter tagit plats och debatterat, säger Lars Hansson kommunalråd i Göteborg.

Göteborgs innevånare börjar inse att vi är en lokal kraft att räkna med. Både trängselskatt och Västlänken är viktiga frågor för Göteborgarna, och vi är det enda realistiska alternativet som kan påverka både lokalt, regional samt på riksplan.

En annan stor del är att vi har blivit mer tillgängliga. Sedan årsskiftet har vi två anställda på vårt kansli, Lotta och Mats. Det har möjliggjort att vi bla kunna utökat vårt sk ”Öppet hus” som de håller i, från en dag i veckan – till tre!

Intresset för att delta och aktivera sig i våra utbildningar har varit över våra förväntningar, inflikar Lotta.

Från att bara varit en social aktivitet på onsdagar, har vi nu utökat till att ha ett öppet hus på måndagar, då vi ofta får besök av en representant från Riksdagsgruppen, samt utbildningstillfälle – till att få lokal information om det politiska läget på onsdagar, samt att vi nu även börjat med utbildningsaktiviteter på torsdagar.

Extra kul är det att se att allt fler kvinnor söker sig till oss.
Den 15 februari hålls även  bildandemöte för SD-kvinnor i Göteborg

Jörgen Fogelklou Pressekreterare SD Göteborg