Vi vill inte ha fler försämringar i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vi vill inte ha fler försämringar i Göteborg

Från GP debatt, 16 december.

Jörgen Fogelklou

Jörgen Fogelklou

Daniel Benmar (V) säger i en artikel i GP (13/12) att Sverigedemokraterna har ”företrädare som uttryckt rasistiska åsikter och föreställningar i fullmäktigesalen”. Om det inte undgått Daniel Bernmar har vi noll tolerans mot just rasism och extremism i vårt parti. Allt som sägs i fullmäktige är offentligt, och vem som helst kan själv gå in och läsa vad som sagt under ett fullmäktigemöte. Jag har själv vare sig hört eller läst något sådant från våra företrädare.

Jag finner det heller inte troligt att fullmäktiges ordförande Lena Malm (S), skulle låta rasistiska uttalande gå obemärkt förbi. Hon har skött sitt jobb exemplariskt, trots tuffa och långa debatter.

Saknar argument

Att Daniel Bernmar väljer att komma med sådana påståenden är för oss ännu ett bevis på att man saknar argument. Bernmar får gärna komma med bevis för de anklagelser han kommer med, eller ska vi tvingas leva i en värld likt Kafkas Processen? Att man som Bernmar skänker sina arvoden till organisationer som motarbetar rasism är en hedersam sak. Och SD står naturligtvis bakom all form av arbete mot rasism och extremism. Att man sedan påstår att SD skulle utöva utpressning visar på ett förakt för demokratin.

Vår rätt att begära votering

När övriga partier påpekar deras demokratiska rätt att välja in ett litet obetydligt parti i olika nämnder och hålla oss utanför så protesterade vi med samma medel. Eftersom det är vår rätt att begära votering när det så passar förklarade vi vår avsikt och uttryckte än en gång vår vilja att komma in i 11-nämnderna, det vill säga stadsdelsnämnderna. När denna vilja möttes av hånskratt fanns bara ett alternativ kvar.

Vi hade gärna suttit ner och förhandlat med övriga partier. Att vår politik inte är den samma som många andras är just det som behövs. Alla kan inte tycka lika, men respekt för varandra kan vi ha.

Hur framtida möten kommer att gå till vet ingen ännu, men vi sverigedemokrater kommer att ta varje strid och aldrig acceptera mer försämringar i Göteborg. Vi fick mandat av väljarna i Göteborg för att driva en Sverigevänlig politik och det kommer vi att genomföra oavsett om övriga partier gillar det eller ej.