TBC mottagning i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

TBC mottagning i Göteborg

Svenshögens_Sanatorium_TräpaviljongenI en ovanligt rättfram och tydlig artikel berättar GP om baksidan med en okontrollerad invandring till Sverige. I och med att det nya närsjukhuset i Angered byggs så öppnar en ny mottagning för patienter med TBC – Tuberkulos.

”När världen kommer till Göteborg sprids Tuberkulosen på Hisingen och inte i Hovås” säger Lars-Olov Larsson, överläkare på Angereds närsjukhus och fortsätter: ”Människor som bor tätt tillsammans i utsatta områden löper högre risk än genomsnittet att drabbas av den dödliga sjukdomen.”

Mottagningen kommer att samarbeta tillsammans med Rosengrenska stiftelsen som är en läkarmottagning för illegala invandrare i Göteborg och naturligtvis så skall patienterna mötas av personal som pratar fler språk än svenska.

I Västra Götaland upptäcks runt 120 fall årligen varav drygt 75 bara i Göteborg. Något som vi Sverigedemokrater vi länge krävt en obligatorisk hälsokontroll av alla nyanlända till Sverige. Nu är det endast en frivillig hälsokontroll som gäller och risken för fler sjukdomar som HIV och Polio är överhängande.

Visst är det bra att det faktiskt görs något åt problemen som följer med flyktingströmmen men nog är det anmärkningsvärt att vi inte satsar på en obligatorisk kontroll. Det handlar inte om integritet utan säkerhet för individen men framför allt för landets medborgare.

Artikeln GP