100 000 nya flyktingar på tre månader | Sverigedemokraterna i Göteborg

100 000 nya flyktingar på tre månader

Publicerat 6/10 – 2016 http://nyheter24.se/debatt/812844-100-000-nya-flyktingar-pa-tre-manader-ar-en-fara-for-sverige

Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD): ”För någon vecka sedan skramlade Sverige ihop 40 miljoner till flyktinghjälp. Skulle vi enbart täcka boendekostnaderna för nyanlända i Sverige skulle vi behöva hålla fem stödgalor om dagen”.

Det är nu helt uppenbart att Sveriges migrationspolitik är bortom all sans och balans

”Det är inte läge att stänga dörren för några alternativ”, kommenterade Stefan Löfven Migrationsverkets prognos om att Sverige ska ta emot ytterligare 100 000 nyanlända i år. Migrationsverket planerar att bygga enskilda tältläger för 10 000 personer. Från tältläger i värmen 7 000 kilometer bort, till tältläger i Sverige vintertid. Det är en intellektuell härdsmälta utan jämförelse i svensk politik.

100 000 till, ja ni läste rätt. Under de nästkommande tre månaderna. Vi pratar inte längre om en flyktingström, det är snarare en folkvandring. 90 procent av de som kommer är män. Unga män från Danmark. Danmark ett land bebott av ”världens lyckligaste folk”. Ska Sverige verkligen ta emot folk som söker asyl från säkra grannländer? Dublinförordningen, som betyder att en asylant ska söka asyl i första säkra land, är nu helt satt ur spel. Man vill gärna tro att de flesta ursprungligen kommer från krigets fasor i Syrien. Så är inte fallet. Störst andel kommer från Afghanistan, med Syrien på andra plats. Följt av Somalia, Irak och Eritrea.

Om situationer, likt krigets Syrien, eller andra katastrofer drabbar våra grannländer skulle det vara en självklarhet för oss att ställa upp. Vi skulle ordna tältläger efter tältläger för att hjälpa de nödställda som då sökte skydd här. Om den ekonomiska bördan skulle bli stor, skulle vi som land begära ekonomisk hjälp från världssamfundet och hjälporganisationer.

Ingen ska tro att vi Sverigedemokrater inte tar flyktingkrisen på allvar. Det gör vi. I vår skuggbudget satsar vi nära tio miljarder på bistånd. FN:s flyktingorgan UNHCR och World Food Program tilldelas tre miljarder vardera. Det är mycket pengar, men väl använda. Dessa världsmästare på flyktinghjälp kan hjälpa avsevärt fler människor i närheten av katastrofområden, jämfört med regeringens politik som huvudsakligen prioriterar fysiskt starka unga män, välbeställda nog att betala flyktingsmugglare. Dessutom gick UNHCR ut så sent som i dag med att deras pengar nu är slut.
För någon vecka sedan skramlade Sverige ihop 40 miljoner till flyktinghjälp. Vilket i sig är en fantastisk summa. En summa som dessutom skall gå dit den gör bäst nytta. Skulle vi enbart täcka dagens boendekostnader för nyanlända i Sverige skulle vi behöva hålla fem stödgalor om dagen.

Många är det som hyllat Hans Roslings insats på galan. Han sa det självklara, något vi Sverigedemokrater länge förordat. Hjälp måste ske där den gör bäst nytta. I omedelbar närhet till katastrofområden, där de flesta flyktingar befinner sig.

Vi Sverigedemokrater och väljarna har rätt att få svar på hur dagens massinvandring, inklusive den nu aviserade ökningen på 100 000 personer, ska bekostas. Vad är det som får stå tillbaka? Vem kommer få betala för detta i slutändan? Kommer dagens unga svenskar tvingas vänta än längre på bostäder? Kommer förskolegrupperna och skolklasserna bli större? Kommer kön till äldreboende bli längre? Det är inte vi som sätter grupper mot grupper, det är precis det regeringen gör med sin ”stoppa huvudet i sanden”-politik.

jörgenJörgen Fogelklou,
Distriktsordförande Sverigedemokraterna Göteborg och fullmäktigeledamot Göteborg (SD)

 

 

larsLars Hansson,
Kommunalråd kommunstyrelsen Göteborg (SD) och fullmäktigeledamot Göteborg (SD)