Sverigedemokraterna

 • Sisyfosarbete med temporära bostäder för nyanlända i Göteborg fortsätter.

  Av jorgen.fogelklou den 16 augusti, 2016
  0

  Den extremt liberala invandringspolitik som Sverige fört under de senaste åren kulminerade förra året. Det blev så allvarligt att den nuvarande regeringen tog till panikåtgärder och stängde Sveriges gränser. Man har nu även skärpt kraven på familjeåterförening.  Åtgärder som vi i SD välkomnar, men som inte är tillräckliga och alldeles för sent påtänkta.  Vi stod dock inte bakom den nya bosättningslagen som klubbades igenom i riksdagen. En lag som ålägger landets kommuner skyldighet att ta emot och se till att det finns bostäder för nyanlända.

  När denna lag började gälla fick Göteborgs styrande panik. I ett första desperat försök planerade man att bygga extremt dyra modulhus på 12 olika platser i Göteborg. Planer som mötte ett massivt motstånd från SD Göteborg och många av de boende i dessa närområden.  Efter ett antal möten i de olika stadsdelsnämnderna är nu sex av dessa områden lagda i malpåse.  Ett beslut vi välkomnar, men vi är inte nöjda förens alla tolv platser ligger i samma påse.

  Migrationsverket och Mark- och Miljööverdomstolen lägger asylsökandes modulhus på is.
  I mitten av juli i år gick Migrationsverket ut med att de modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet för asylsökande nu läggs på is. Det kommer troligtvis innebära stora ekonomiska förluster för de kommuner som ligger långt framme med byggplanerna.  Hit räknas Göteborg.

  Även Mark- och Miljööverdomstolen har sagt sitt om tillfälliga bostäder. De bostäder Göteborg planerat anses ha för hög kvalitet och standard för att räknas som temporära.  Jahja Zeqiraj (S) ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg kommentar över domslutet till GP är häpnadsväckande.
  – Domen lägger en våt filt över seriösa kommuners ambitioner. Staden kommer självklart att med största kraft och beslutsamhet överklaga domen till Högsta domstolen.

  Som fastighetsnämndens ordförande borde hans högsta prioritet vara att med största kraft och beslutsamhet få fram permanenta billiga bostäder åt alla de Göteborgare som idag saknar någonstans att bo. Inte prioritera nyanlända över unga vuxna, studenter eller barnfamiljer som behöver någonstans att bo.

  Det är även välkommet att moderaterna nu tycks tagit sitt förnuft till fånga.  Trots att de tidigare röstat för alla planerade boenden i kommunstyrelsen, har de nu intagit den position vi Sverigedemokrater haft.  Moderaternas Hampus Magnusson skriver i GP att han tycker att det är hög tid att kommunen överger tanken på modulhusen.

  Trots att både Mark och Miljööverdomstolen sagt sitt, och Migrationsverkets planer på att lägga detta på is driver Göteborgs styrande på likt Sisyfos. Nu är det pråmliknande flytande temporära bostäder som gäller längs Göta Älv.  Sammanlagt vill man erbjuda plats för 300 flytande bostäder och 600 bostäder på kajerna.  Vid röda sten rör det sig om ”större strukturer” dvs pråmar. De flytande delarna av projektet består av moduler i två våningar med bryggor mellan de öliknande enheterna.

  Röda sten betecknas av fastighetskontoret som ”välbesökt och uppskattat rekreationsområde för göteborgarna”. Det är också den plats nära Klippans kulturreservat där turister som tar Älvsnabben kan se nästan fri horisont utåt Vinga i väster.

  Det är hög tid att kommunen överger tanken på temporära modulhusen som lösningen för nyanlända.  Oavsett om det är flytande pråmar, eller mer dyra hus i Askimsviken. Sverige och Göteborg behöver en flyktingpaus. Vi kan idag inte erbjuda de som kommer hit någonstans att bo. När dagens mottagarsystem inte längre klarar av att hantera det stora antalet som söker sig hit har vi ett system som kollapsat. Vi måste kunna erbjuda ett värdigt mottagande. När vi inte längre kan det måste staten hjälpa till med boenden runt om i landet.

  Jörgen Fogelklou
  Distriktsordförande SD Göteborg

  Lars Hansson
  Kommunalråd SD kommunstyrelsen

  Mer info
 • Nypremiär på öppethus!

  Av jorgen.fogelklou den 8 augusti, 2016
  0

  Efter sommaruppehållet öppnar vi återigen dörrarna för medlemmar och andra nyfikna.

  Vårt koncept med ”öppethus” har varit mycket uppskattat, och har spridit sig runt om i landet.
  Vi kommer däremot from den 15 Augusti ha öppet på måndagar (istället för tidigare onsdagar), mellan 16:00 – 20:00.

  Varmt välkomna ner till oss – tillsamman skapar vi det framtida Göteborg.

  Mer info
 • Slopad sfi ger SD mer att satsa

  Av jorgen.fogelklou den 1 juni, 2016
  0

  GP skriver om SD Göteborgs budget publicerad 31/5 2016 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/slopad-sfi-ger-sd-mer-att-satsa-1.2111909

  Slopad sfi ger SD mer att satsa

  Ett helt nytt resursfördelningssystem och slopad sfi ger SD 1,8 miljarder kronor till annat.
  Sverigedemokraterna i Göteborg presenterade under tisdagen sitt lokala budgetförslag. Det avviker kraftigt från det rödgröna styrets.  – Resursfördelningsmodellen har fyra kriterier som bygger på etnicitet, och det kan vi inte ställa upp på, säger Jörgen Fogelklou, distriktsordförande SD.  Genom att förändra resursfördelningsmodellen och ta bort bland annat svenska för invandrare, språkintroduktion och andra kostnader kopplade till nyanlända sparar partiet 1,8 miljarder kronor. De vill man bland annat satsa på att bygga bort kön till äldreboende (227 miljoner), extra gatuunderhåll (50) och tak på Ruddalens bandybana (45).

  Helst hade man velat ersätta sfi med förberedelseklasser i statlig regi, men det bygger på ett maktövertagande i hela landet. Sverigedemokraterna ser dock inget hinder i att slopa sfi-undervisningen i Göteborg redan i dag.
  – Man har ett personligt ansvar. Då får individen lära sig själv, säger Jörgen Fogelklou.

  Fullmäktigeledamoten Staffan Levinsson fyller i och berättar att det var precis vad en bosnisk arbetskamrat gjorde: han lärde sig svenska på egen hand, så det är fullt möjligt.

  Omfördelningen av resurser gör att sju av stadsdelarna får mer pengar. De tre mest utsatta däremot får mindre – ungefär 300 miljoner vardera för Angered och Östra Göteborg. Det genomgående temat för SD:s budget är ”en tryggare stad för alla”.
  Men frågan är om det verkligen blir tryggare när redan utsatta delar av staden får så mycket mindre pengar.
  – Den satsning som varit hittills har inte gett något resultat. Vi tror att det blir ett tryggare Göteborg med vår budget, säger kommunalrådet Lars Hansson.
  – A och O är att vi måsta börja ställa krav. Det gäller alla ungdomar, i alla stadsdelar, säger Jörgen Fogelklou.

  Debatt och beslut om budgeten blir det den 16 juni.

  Fakta: SD:s budget

  Så här ser de största satsningarna i SD:s lokala budget ut. Beloppen avser pengar utöver den satsning som det rödgröna styret gör.

  227 miljoner kronor satsas för att bygga bort kön till äldreboende

  50 miljoner satsas på extra gatuunderhåll

  45 miljoner på tak över bandybanan på Ruddalen

  25 miljoner till feriejobb för unga

  20 miljoner till billigare hyra av planer och hallar för ungdomsidrott

  18 miljoner satsas på fler konstgräsplaner

  Mer info
 • PRESSKONFERENS SD BUDGET 2017

  Av jorgen.fogelklou den 30 maj, 2016
  0

  VÄLKOMMEN TILL SD GÖTEBORGS PRESSKONFERENS BUDGET 2017

  cover2017LADDA NER VÅR BUDGET FÖR 2017 HÄR!

  När: kl 10:30 Tis 31/5

  Var: Sjöfartssalen, 2:a våningen stadshuset

  Vi presenterar våra besparingar och satsningar, och ger tid för eventuella frågor.

  Några av våra satsningar inför 2017 nedan.

  * Stadsdelsnämnder- omfördelar 1 miljard kr av resurserna mer rättvist
  Inom stadsdelsnämnderna föreslår vi en omfördelning av resurserna. I staden finns idag en resursfördelningsmodell som mestadels bygger på etniskt ursprung. Vi står inte bakom den modellen.

  * Satsning mot våldsbejakande extremism

  * Extra ordningsvakter för att avhysa tiggare i offentliga miljöer

  * Vi bygger bort kön till äldreboende

  * Återvandringsnämnd

  * Extra gatuunderhåll

  * Fotbollsplaner konstgräs,

  * Förbättrad skolmat,

  * Investeringar i fler elbilar

  * Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet,

  * mm mm

  Beräknat överskott på 566 miljoner kr

  Göteborg Stads ekonomi har kraftigt försämrats under 2010-talet. Det beror på att kostnaderna för verksamheten har ökat mycket snabbare än vad motsvarande intäkter har gjort.

  För att råda bot på denna dåliga strukturella utveckling har vi genom noggranna prioriteringar nått ett prognostiserat resultat på 566 miljoner kr för år 2017, eller 366 miljoner kr mer än den styrande minoriteten. Därmed tar vi ett betydligt mer långsiktigt ansvar för staden än vad de gör. Vår budget präglas av en god ekonomisk hushållning där en skälig andel av investeringarna finansieras med egna överskottsmedel.

   

  Mer info
 • Moderaterna röstar med SD i Göteborg om migrationen

  Av jorgen.fogelklou den 5 maj, 2016
  0

  Publicerat 05-05-2016 https://samtiden.nu/25118/moderaterna-rostar-med-sd-goteborg-om-migrationen/

  Vi i Sverigedemokraterna välkomnar att Moderaterna tillät sig att rösta utifrån sin egen uppfattning, skriver Jörgen Fogelklou och Lars Hansson, SD Göteborg.

  Moderaternas gruppledare Jonas Ransgård har tidigare i år uttryckt att ”Göteborg inte kan ta emot fler flyktingar i dagsläget” (GP 26/2), vilket vi i Sverigedemokraterna anser är en ansvarsfull hållning. Våra fattigare stadsdelar går helt på knäna, ekonomin går inte ihop, bostäder saknas. Som en desperat åtgärd planeras nu modulbyggen för miljardbelopp, kostnader som blir oerhört svåra för Göteborgs stad att finansiera på ett ansvarfullt sätt.

  Därför lade vi i Sverigedemokraterna en motion i Kommunstyrelsen om att säga upp avtalen med Migrationsverket. ”Kan inte ta emot fler” blir i vår värld att säga upp avtalen, men Moderaterna avstod från att stödja motionen med yttrandet att avtalen bör omförhandlas.

  Ja då säger vi så. Och i kommunstyrelsen onsdagen den 4 maj föreslog vi:

  ”Att kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en omförhandling med migrationsverket, i syfte att Göteborgs kommun i enlighet med ovan får till en flyktingpaus vad gäller ensamkommande flyktingbarn.”

  Jonas Ransgård och Moderaterna gav alltså bifall till detta yrkande. Även Samverkande Göteborgare biföll, men förslaget röstades ned med 8-5 eftersom vänsterblocket tillsammans med kristdemokraterna och liberalerna tycker att det är bra som det är.

  Vi i Sverigedemokraterna välkomnar att Moderaterna tillät sig att rösta utifrån sin uppfattning och inte utifrån vem som lade förslaget. Moderaternas tidigare agerande både på riksplanet och i Göteborg har lämnat en del övrigt att önska, men genom sitt ställningstagande på onsdagen mildras Moderaternas ansvar hädanefter för de oerhört svåra prioriteringar Göteborg står inför.

  Möjligen hade vi i Sverigedemokraterna i ett kortsiktigt perspektiv kunnat dra taktisk nytta av att vår konkurrent Moderaterna inte skulle stödja sitt eget förslag, men vi ser det inte så. Vi arbetar för Göteborgs och Sveriges bästa och vi tror att både våra och Moderaternas väljare uppskattar att vi kan lägga meningsskiljaktigheter från det förflutna åt sidan och arbeta konstruktivt för en bättre framtid.

  Ingen inbillar sig att Sverigedemokraterna och Moderaterna från och med nu kommer att tycka lika i alla frågor. Vi går förstås vidare som självständiga partier med olika visioner och agendor, det är helt i enlighet med demokratins förutsättningar. Emellertid, i frågor där vi har samma uppfattning går det uppenbarligen bra att sätta ned foten tillsammans.

  Det beskedet var välkommet.

  jag2


  Jörgen Fogelklou (SD)

  Ordförande SD Göteborg

   

   
  lars

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd kommunstyrelsen

   

  Mer info