Sverigedemokraterna

 • Göteborg bryter mot lagar och regler

  Av jorgen.fogelklou den 16 september, 2016
  0

  Publicerad 2016-09-13 http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sd-goteborg-bryter-mot-lagar-och-regler/ på GT

  Skola och barnomsorg räcker inte till, skriver SD-topparna.

  Visst kan det, som Jahja Zeqiraj (S) noterar, vara svårt att prioritera och ta ansvar. Extra svårt blir det när man har gått till val på en i grunden helt orealistisk politik. Tyvärr hade vi i Sverigedemokraterna helt rätt om migrationspolitiken i valrörelsen 2014. Men att läsa protokollen innantill borde inte vara så svårt. Jag noterar till exempel att Martin Wannholt (-) lyfts fram av Zeqiraj som ansvarstagande. Han gick alltså på SD:s linje i kommunstyrelsen just i frågan om de orimligt dyra modulhusen.

  Zeqiraj förefaller anse att det är olagligt för Göteborg att avvisa statens krav på fortsatt flyktingmottagande, men vi hotas alltså inte än av strafföreläggande eller liknande om vi tackar nej.

  Regering och riksdag stiftar lagar, så långt är alla överens, men när kraven på kommunerna helt enkelt inte går att uppfylla så måste kommunerna säga ifrån. Ett särskilt ansvar vilar här på socialdemokratiskt styrda kommuner, eftersom de av naturliga skäl har bättre kanaler till regeringen. Det var genom protester i kommunerna som skutan vändes i november 2015, om än för sent.

  Migrationspolitiken behöver nu skärpas ytterligare, vilket situationen i Göteborg visar. Göteborgs stad bryter just nu varje dag mot olika lagar vad gäller regler för till exempel skola och barnomsorg, vilket tydligen inte bekommer Jahja Zeqiraj. Men så fort det handlar om asylmigration så ska alla andra intressen stå tillbaka. Det är denna ordning vi i Sverigedemokraterna och allt fler göteborgare vill ändra på.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Staffan Levinsson (SD)
  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg
  treestooges

  Mer info
 • Träffa folk och informera om Sverigedemokraterna

  Av anncharlotte den 6 september, 2016
  0

  Är du intresserad av att följa med oss ut och prata politik och träffa väljare?

  Vi har ett socialt evenemang ca 1 gång i månaden där vi står på olika ställen i Göteborg. En grupp som träffas för att prata med folk och dela ut flygblad.

  Nästa gång är den 17e September. Gå in på länken nedan för mera information

  Evenemang

  Mer info
 • Slutreplik till Jahja Zeqiraj (S)

  Av jorgen.fogelklou den 5 september, 2016
  0

  Publicerad 05/09 – 2016 på GT http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/modulbostader-saknar-bestandigt-varde/

  Modulbostäder saknar beständigt värde

  Det som Socialdemokraterna kallar för ”främlingsfientligt” kan inom loppet av några veckor förvandlas till deras egen politik, skriver Sverigedemokraterna i Göteborg.

  Vi tackar Jahja Zeqiraj (S) för hans replik på vårt debattinlägg den 2 september. Debatten just nu är väldigt bra, helt enkelt eftersom den är så klargörande. Sveriges politiker (SD undantaget) i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet har försatt landet i en situation man inte riktigt kan hantera. Ansträngningarna fördelas nu mellan att försöka skyla över problemen och panikåtgärder. Byggande av tillfälliga bostäder åt nyanlända asylmigranter tillhör den senare kategorin.

  Vårt budskap är att dessa byggnationer är slöseri med resurser eftersom de är dyra och inte har ett beständigt värde eftersom de ska rivas efter ett antal år. Dessutom stjäl detta alltså resurser från långsiktigt hållbara lösningar i ett skede när det saknas bostäder åt tiotusentals unga Göteborgare som vill flytta hemifrån och studenter som vill börja studera i Göteborg. Bostad i Göteborg har med socialdemokratin vid rodret blivit en klassfråga.

  Vad gäller bostadsproblematiken för nyanlända migranter så ska ett större antal av dessa avvisas eftersom de inte har rätt att uppehålla sig i Sverige, en insikt som bland andra justitieminister Morgan Johansson (S) har gett uttryck för. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har nämnt siffran ”upp till 80 000”. Om regeringen bara genomför den politiken så minskar trycket på kommunerna.

  Sen kan Jahja Zeqiraj tydligen inte avhålla sig från angrepp som ”främlingsfientlig retorik” och ”fiskar i grumliga vatten”. Vi i Sverigedemokraterna har för länge sedan slutat lyssna på sådant, detsamma gäller våra väljare. Men kom ihåg, det som Socialdemokraterna kallar ”främlingsfientligt” kan inom loppet av några veckor förvandlas till deras egen politik.

  Så i all välmening, ta det lite försiktigt med gamla klyschor som passerat bäst-före-datum.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Staffan Levinsson (SD)
  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg
  treestooges

  Mer info
 • Av jorgen.fogelklou den 2 september, 2016
  0

  Publicerat i GT 02/09 2016  http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nyanlanda-ska-inte-prioriteras-over-unga/

  Vi tänker försöka stoppa villavagnarna på Lilleby camping, skriver tre ledande SD-politiker i Göteborg.

  Den extremt liberala invandringspolitik som Sverige fört under de senaste åren kulminerade förra året. Det blev så allvarligt att den nuvarande regeringen tog till panikåtgärder och stängde Sveriges gränser. De har nu även skärpt kraven på familjeåterförening. Åtgärder som vi i Sverigedemokraterna välkomnar, men som inte är tillräckliga och alldeles för sent påtänkta.

  Trots att nu både Mark- och Miljööverdomstolen sagt sitt om de omdiskuterade studentbostäderna på Hisingen, samt att Migrationsverket planerar på att lägga dylika boenden för nyanlända på is driver Göteborgs styrande på likt Sisyfos.

   

  Nu är det inte bara pråmliknande flytande temporära bostäder som gäller längs Göta älv som skall klara av att husera alla nyanlända. Nu vill de styrande även skapa en trailerpark på Lilleby camping. Trots att förslaget inte den bästa eller mest optimala lösningen, för att använda Jahja Zeqirajs (S) ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg egna ord.

  Det är hög tid att kommunen överger tanken på temporära modulhus som lösningen för nyanlända. Oavsett om det är flytande pråmar, dyra modulhus i Askimsviken eller campingvagnar i Lilleby. Sverige och Göteborg behöver en flyktingpaus.

  Jahja Zeqirajs högsta prioritet borde vara att med största kraft och beslutsamhet få fram permanenta billiga bostäder åt alla de göteborgare som i dag saknar någonstans att bo. Inte prioritera nyanlända över unga vuxna, studenter eller barnfamiljer.

  SD Göteborg lämnade nyligen in ett yrkande till kommunstyrelsen i Göteborg, där vi ansöker om att Göteborg bör undantas från den nya bosättningslagen. Likt Malmö och Stockholm gjort.

   

  Vi sitter inte heller med i fastighetsnämnden som i måndags (28/8) beslutade om att gå vidare med villavagnarna på Lilleby camping. Vi kommer ändå försöka stoppa detta genom ännu ett yrkande till nästa kommunstyrelsemöte. Ett yrkande om att avsluta processen med villavagnar i Lilleby omedelbart. Vi hoppas naturligtvis få stöd från de partier och kommunstyrelseledamöter som yttrat sig till media om att detta var ett dåligt beslut.

  Det är även välkommet att Moderaterna nu tycks tagit sitt förnuft till fånga. Trots att de tidigare röstat för alla planerade boenden i kommunstyrelsen, har de nu intagit den position vi Sverigedemokrater haft. Moderaternas Hampus Magnusson uttalande om att han tycker att det är hög tid att kommunen överger tanken på modulhusen är högst välkommet.

  Jörgen Fogelklou (SD)
,

  Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Lars Hansson (SD),

  Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Staffan Levinsson (SD),

  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg


  treestooges

  Mer info
 • Avsluta processen med villavagnar för nyanlända på Lilleby Camping

  Av jorgen.fogelklou den 30 augusti, 2016
  0

  Igår beslutade fastighetsnämnden att gå vidare med sk villavagnar för nyanlända på Lilleby Camping. Vi har fått många frågor om varför SD inte röstade nej. Detta är väldigt enkelt. SD sitter inte med i fastighetsnämnden. Hade vi gjort skulle vi naturligtvis röstat nej.  Vi har idag skickat in ett yrkande till kommande kommunstyrelsemöte där vi yrkar på att avsluta processen omedelbart. Vi hoppas naturligtvis få stöd från de partier och kommunstyrelseledamöter som yttrat sig till media om att detta var ett dåligt beslut.

  Yrkande följer nedan:

  Hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända.

  Sverigedemokraterna vill vara extremt tydliga: Vi kommer inte att vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik.

  Det är de övriga partiernas oansvariga invandringspolitik som nu resulterat i den nya anvisningslagen. Med en reglerad och ansvarsfull invandringspolitik hade den nya lagen aldrig behövts

  Fastighetsnämnden godkände igår upprättandet av ett avtalsförslag samt gav fastighetskontoret uppdrag att upprätta och underteckna avtal om förhyrning av 80 villavagnar på Lilleby camping.

  Fastighetskontoret fick även i uppdrag att fortsätta ta fram platser för att täcka behovet av minst 1000 temporära bostäder. För att snabbare kunna möta behovet av bostäder ska förvaltningen också se över möjligheten att öka antalet bostäder på de redan föreslagna platserna. Förvaltningen ska även fortsätta arbeta mot allmännyttan och de privata fastighetsägarna för att få fram fler bostäder.

  Ekonomiska konsekvenser
  Enbart den årlig hyreskostnad för de aktuella villavagnarna är drygt 20 miljoner kronor/år. Detta rimmar inte med hållbar stad ekonomiskt sett.

  Enligt kommunallagen kapitel 3, paragraf 9, skall viktiga ekonomiska frågor dessutom avgöras i kommunfullmäktige.

   

  Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen:

  Att processen med villavagnar på Lilleby camping för nyanlända avslutas omedelbart.

  Mer info