Sverigedemokraterna

 • Av jorgen.fogelklou den 17 februari, 2017
  0

  Idag har vi skickat in följande yrkande till nästa kommunstyrelsemöte.

                                                                                                                                     Göteborg 2017-02-13
                                              Yrkande (SD)
  Kommunstyrelsen 2017-02-22
  Angereds kamelcenter

  Avsluta Göteborgs stads inblandning i Angereds kamelcenter.

  Hösten 2015 redovisade Angereds kamelcenter att de bidrag och stödpengar man beviljats uppgick till över en miljon kronor, och kom bland annat från Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Under 2016 fick man ytterligare en halv miljon i form av integrationsmedel. Pengar som nu visat sig finansierat ett staket, utlandsresor och importerad kamelmjölk.

  Initiativtagaren till projektet säger själv att ”det bara behövs mer bidrag för att hans kamel-dröm ska börja generera pengar.”

  Vem som helst ska naturligtvis få lov att starta de företag och projekt man vill och tror på. Dessa ska dock inte per automatik beviljas skattemedel bara för att ordet ”integration” nämns i ansökan.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen:

  Att Göteborgs stad omedelbart avslutar alla finansiella åtagande i detta projekt.

  Mer info
 • GP DÖLJER SANNINGEN!

  Av jorgen.fogelklou den 2 februari, 2017
  0

  I dagens GP kan vi återigen läsa om de temporära bostäderna för nyanlända, och planerna på att stoppa dessa. Man intervjuar Jahja Zeqiraj (S) Hampus magnusson (M) och Martin Öbo tfr Fastighetsdirektör.

  GP skriver bla om att ”Moderaterna röstat nej till tillfälliga bostäder för att de är för dyra”. Detta är förvisso sant. Det har moderaterna gjort i fastighetsnämnden, där SD inte sitter. Moderaterna har dock konsekvent röstat nej, till alla förslag om att avbryta dessa planer i kommunstyrelsen. Moderaterna har även röstat nej till alla våra yrkanden om kostnadsredovisning i kommunstyrelsen.

  SD Göteborg har som det enda oppositionsparti bedrivit en aktiv politik, och oppinion för att stoppa dessa extremt dyra bostäder – något vi nu faktiskt till stor del lyckats med.

  Vårt första yrkande till kommunstyrelsen om att avbryta dessa temporära modulbostäder kom för precis ett år sedan:

  2016-02-03 Avsluta arbetet med modulbostäder
  https://goteborg.sd.se/…/…/sites/198/2013/10/yrkande_ks.docx

  2016-02-24 Skrev vi nästa yrkande:
  Yrkande om byggnation av temporära bostäder
  https://goteborg.sd.se/…/2…/02/yrkande_modulbostäder_ks.docx

  Att avbryta arbetet med temporära bostäder.
  Att hemställa till fastighetsnämnden och stadsdelarna att ta fram mer ekonomiskt hållbara alternativ än de extremt dyra temporära modulbostäderna.

  2016-02-29 lade vi in ett yttrande – när Moderaterna ville leta efter NYA PLATSER FÖR MODULBOSTÄDER! Moderaterna hade alltså inget emot kostnaderna, men platserna var ”fel”.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yttrande_KS_2_2_12_modulbostäde…

  2016-03-31 yrkande vi på att alla kostnader skulle redovisas.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_2_2_13_bosättningspr…

  ”Att Framtiden AB, Fastighetsnämnden samt social resursnämnden återkommer med en samlad bild över kostnaderna (byggkostnader, drift, skola, vård- omsorg, samt övriga kostnader som kan tillkomma och som ytterligare kommer belasta Göteborgs skattebetalare) så att transparens och öppenhet uppnås på riktigt.”

  2016-04-06 Yrkade vi på att bygga riktiga småhus istället för temporära modulhus för nyanlända i Utby.
  https://goteborg.sd.se/…/Yrkande-SD-Förslag-på-småhus-på-ob…

  2016-08-30 Lämnar vi in ett yrkande om att avsluta Hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_Lilleby_Camping_nyan…

  2016-09-07 Yrkar vi att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
  https://goteborg.sd.se/…/10/yrkande_ks_bosättningslagen.docx

  Alla dessa yrkanden har Moderaterna aktivt sagt nej till. Alla.
  Nej GP ljuger inte i sin artikel, men det framkommer inte heller vem eller vilka det verkligen är som kämpat och drivit på i dessa frågor. Det är nämligen SD Göteborg. Att GP inte vill framhålla de arbetet vi gör, kan vi ganska enkelt konstatera. Det är inte undra på att allt fler och fler människor söker information och fakta från sk alternativa medier och internet.

  Mer info
 • Möt Jimmie Åkesson i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 25 januari, 2017
  0

  På måndag är vårt öppethus stängt.
  Istället erbjuder vi er att träffa Jimmie Åkesson!
  Lokalen har tyvärr begränsade platser. Det är först till kvarn som gäller. Maila ert namn och medlemsnummer till ann.charlotte.hansson@sd.se
  Mer information finns i det bekräftelsemail som Lotta skickar ut.
  åkesson_icke_plats

  OBS!! Om ni får plats, men senare inser att ni inte kan gå – meddela detta till Lotta så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.
  Varmt välkomna!

  Mer info
 • Öppen inbjudan till George Braun

  Av jorgen.fogelklou den 12 januari, 2017
  0

  Vänsterpartiet hoppar av arrangemanget till åminnelse av Förintelsen. Orsaken är att Sverigedemokraterna finns med som medarrangör.

  SDs ordförande Jörgen Fogelklou kommenterar det hela med:

  ”Om Vänsterpartiet inte vill hedra förintelsens offer, ett av vår tids största svek mot mänskligheten enbart pga att vi hedrar och minns dessa, så är det rena rama sandlådefasoner.”

  Med anledningen av detta så skickar vi härmed en öppen inbjudan till Judiska församlingens ordförande George Braun. Du och den judiska församlingen är mer än välkomna till att träffa oss personligen och samtala. Antigen hos oss, eller hos er. Väl mött.

  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/v%C3%A4nstern-hoppar-av-i-protest-mot-sd-1.4113867

  Mer info
 • Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

  Av jorgen.fogelklou den 11 januari, 2017
  0

  Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

  Till dagens kommunstyrelsemöte i Göteborg fanns det ett remissvar till Justitiedepartementet som kommunstyrelsen skulle ta ställning till  ”Remiss från Justitiedepartementet – Uppehålltillstånd för studier på gymnasial nivå  (Ju2016/0854/L7)”

  Till dagordningen fanns det tre stycken yrkandet på detta ärende:
  Alla yrkanden innehåller förklarande texter med egna förslag till remissvar som det hänvisas till i att satserna. Att satserna i de olika yrkande var följande.

  SDs yrkande:
  Att avslå förslaget till remissyttrandet och ersätta det med ovanstående.

  M,L och KDs yrkande:
  Att avstyrka förslaget i lagrådsremissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Att inarbeta ovanstående resonemang i Stadens yttrande till Justitiedepartementet.

  S, V och MPs yrkande:
  Att den markerade ändringen tillförs förslaget till remissyttrande.

  På sittande möte förklarar Ulf Kamne som för dagen sitter som ordförande att yrkandena från M, L och KD samt S, V och MP ska ses som tilläggsyrkanden.  Lars Hansson SD begär att kunna få rösta att sats mot att sats.  En större förvirring uppstår i salen.  Ordförande försöker efter bästa förmåga reda ut om det är tilläggsyrkanden, ändringsyrkanden eller hela yrkanden i sig. Efter en kortare, men högljudd diskussion följer voteringen.

  Kommunstyrelsen har nu beslutat följande:
  Avslå SDs yrkande. Bifalla stadsledningskontorets förslag. Bifalla yrkandet från S, MP och V, samt att bifalla M,L och KDs första att sats.

  Dessa yrkanden står i bjärt kontrast mot varandra. Göteborg skall alltså skicka in ett remissvar som man beslutat om att inte skicka in!

  I kölvattnet av att Göteborg alldeles nyligen inkom med helt fel remisvar till justitiedepartementet (som SD Göteborg uppdagade) har Sverigedemokraterna påtalat fadäsen ovan för tjänstgörande mötessekreterare under kommunstyrelsemötet. Dels har vi påtalat felet, och begärt att ogiltigförklara detta beslut, så att rätt remissvar skickas in. Kommunstyrelsen har tidigare rivit upp felaktiga beslut.  Vi begärde även att få lägga till en protokollsanteckning om felaktigheten i fråga, men fick svaret att ”det går nog inte…”

  Göteborg är Sveriges andra största stad. Men ibland liknar den mest Ankeborg med en polsk riksdag. Gör om, gör rätt. På riktigt!

  Vidtas inte korrekta åtgärder i detta ärende nödgas vi återigen agera vidare.

  Jörgen Fogelklou
  Pressansvarig SD Göteborg
  072 5359242

  Mer info